Komplexní školení 3D modelování v programu Rhinoceros 3D/Grasshopper (balíček 4 kurzů)

Školení 10 000 Kč PrusaLab

Kurzy jsou zaměřeny na úvod do freeform modelování v programu Rhinoceros 3D a algoritmického modelování v pluginu Grasshopper.

Balíček kurzů se skládá ze čtyř volně navazujících školení. Školení vyžadují základní znalost 3D modelovacích programů.

Anotace kurzů

Během školení se účastníci seznámí s ovládáním programu Rhinoceros 3D a jeho doplňku Grasshopper, který umožňuje vytváření parametrických modelů. Dále se seznámí s různými pluginy a nástroji pro Grasshopper, a to jak s jejich použitím, tak i s tvorbou vlastních skriptů v jazyce C# a Python. Kurz se zaměřuje na praktické ukázky a interaktivní práci s účastníky. Cílem je představit možnosti a výhody kombinace programů Rhinoceros 3D a Grasshopper pro tvorbu složitých geometrických prvků a zároveň seznámit s pokročilými technologiemi pro automatizaci výroby na základě dat.

Obsah jednotlivých školení

Základy freeform modelování v programu Rhinoceros 3D a algoritmického modelování v modulu Grasshopper 3D

Kurz 1 (9. 2. 2023, 14:00 – 19:30)

Úvod do freeform modelování v programu Rhino 3D a algoritmického modelování v programu Grasshopper 3D. Počáteční teaser prezentace napoví, k čemu se dá kombo Rhino+Grasshopper používat a v čem spočívají jeho výhody. Pro úspěšnou tvorbu v Grasshopper je nutné umět modelovat 3D geometrii v programu Rhino, a proto bude první část věnována právě tomu. Cílem je naučit účastníky modelovat ve Rhinu a vysvětlit základní principy ovládání vymodelované geometrie pomocí algoritmů.


Komplexní parametrizace modelu, použití v praxi designéra a makera, modelování parametrického objektu pro 3D tisk
Kurz 2 (16. 2. 2023, 14:00 – 19:30)

Během školení vytvoříme interaktivní geometrický model malého předmětu. Ten bude možné měnit v závislosti na řídící geometrii a dalších proměnných. Ukážeme si, jak jednoduše vytvořit složitý geometrický free-form prvek a připravit jej pro tisk. Navrhneme členění povrchu reagující na pohyb slunce či jiný atraktor. Součástí bude prezentace příkladů užití z běžné praxe. Aby bylo možné vměstnat základní znalosti do krátkého času, bude kurz svižný a stručný. Zároveň ale bude dostatečně interaktivní a každému účastníku bude umožněno se kdykoliv ptát.


Pluginy, vlastní skripty C# / Python, topologická optimalizace, parametrický custom g-code
Kurz 3 (23. 2. 2023, 14:00 – 19:30)

Grasshopper je otevřenou tvůrčí platformou, do které lze přidávat další víceúčelové nástroje a pluginy. Během školení se účastníci seznámí se základními zásuvnými moduly a jejich použitím pro praxi (LunchBox, Kangaroo, Weaverbird, Hoopsnake, Robots…). Součástí je tvorba jednoduchého algoritmu a skriptu v jazyce C# a Python.


Masová customizace
Kurz 4 (2. 3. 2023, 14:00 – 19:30)

Pokročilé technologie umí vyrábět na základě dat, bez větší nutnosti lidské práce. Výrobní data generovaná automaticky na základě 3D algoritmických modelů umožňují zásadně zjednodušit a zkrátit celý proces a díky tomu změnit paradigma lidské tvorby. Toto workflow mass customization se dá vyjádřit jako design – code – make. Znalost algoritmického modelování je jednou z klíčových vlastností každého pionýra v tomto stále populárnějším směru lidské tvorby.

O lektorovi

Petr Vacek je český architekt, designer, umělec a průzkumník bílých míst na mapě lidské tvorby. Synergicky kombinuje kreativní umělecký přístup s programováním, robotikou, digitální fabrikací a tradiční řemeslnou prací. Díky jeho zálibě v pokročilých technologiích, vědě, vesmíru nebo filosofii směřuje jeho tvorba k esteticky přitažlivému volnému tvůrčímu experimentu. Je autorem soch Fluidum a Reflexe.

Balíček kurzů
Termíny jednotlivých školení
  • 9. 2. 2023, 14:00 – 19:30
  • 16. 2. 2023, 14:00 – 19:30
  • 23. 2. 2023, 14:00 – 19:30
  • 2. 3. 2023, 14:00 – 19:30
Cena
10 000 Kč