FlockLock

Chytrá známka pro pastevní skot, která sleduje polohu, aktivitu a zdravotní stav zvířete.

Akcelerace dokončena

Cíl akcelerace
prototyp vhodný k hromadnému testování na několika stádech
Rok akcelerace
2022
Tým
Daniel Rychlý , Adam Klásek , Hynek Závora, Vít Šimeček

Startup FlockLock cílí na digitalizaci pastevního chovu prostřednictvím chytrých obojků pro skot. Zařízení mj. sleduje polohu, aktivitu a zdravotní stav zvířat, a upozorňuje chovatele na případná rizika jako krádež, sníženou aktivitu nebo zaběhnutí. Součástí produktu je i mobilní aplikace pro vzdálenou kontrolu chovu, která je vyvíjena společně s hardwarem.

Proof of concept vznikl jako studentský projekt v rámci bakalářské práce, celý nápad pak získal spád jako součást akceleračního programu Start it od ČSOB. FlockLock disponoval prvotním prototypem, potřeboval ale vyvinout zařízení vhodné pro sériovou výrobu. Proto se tým rozhodl přihlásit do PrusaLab hardware akcelerátoru, kam byl přijat.

Během pobytu v PrusaLabu projekt pokořil několik milníků:

  • došlo k vyrobení funkčního prototypu známky na krk (předchozí verze měla formu ušní známky)
  • pro zařízení byla navrhnuta vývojářská desku;
  • mobilní aplikace se přesunula z fáze návrhu do MVP;
  • byl vyvinut algoritmus pro vyhodnocování dat z pastvy;
  • produkt byl podroben rigoróznímu testování na farmě Prusa Research.

FlockLock vystoupil z akceleračního programu s funkčním prototypem vhodným pro sériovou výrobu.