Pravidla dílny — Základy práce v dílně

V naší mechadílně se najde mnoho druhů nářadí, materiálů i strojů, které mohou pro nezkušené kutily představovat výzvu. Připravili jsme si proto pro vás sérii krátkých příspěvků, ve které vám přiblížíme základní pracovní postupy a předáme vědomosti, díky kterým se budete moci bez obav pustit do vlastních manuálních projektů.V předchozím díle jsme si řekli to hlavní o ochranných pomůckách, a jak vám pomohou předejít zranění. V dílně, obzvláště v té naší, ale většinou nejste sami a je třeba dbát i na bezpečí druhých. Součástí toho je být si vědom svého okolí.

Dílna má svá pravidla, která vyhrazují místa pro práci, manipulaci s materiálem, volný pohyb a další. Průchozí profily, které jsou vyznačeny bezpečnostní páskou, vyhrazují prostor, který musí zůstat volně průchozí. Směřují k únikovým východům, které, doufejme, nebudete muset použít.

Pro případy, kdy dojde k úrazu, musí každá dílna disponovat alespoň jednou lékarničkou, která je viditelně a dostupně umístěna. V PrusaLabu naleznete hned dvě — jednu přímo v dílně u laseru a druhou na Palubě u vchodu. Lékarničky je průběžně kontrolovány a doplňovány, měli byste tam tak najít vše nezbytné pro poskytnutí první pomoci.

Jde-li o úraz vážnějšího charakteru, je samozřejmě na místě volat záchrannou službu 155 nebo tísňovou linku 112. Drobná zranění nahlašte mistrovi, aby je mohl zapsat do knihy úrazů. Na základě tohoto záznamu pak případně podnikneme kroky, které by měly podobným zraněním předcházet.

[one_half][/one_half]

[one_half_last][/one_half_last]

V dílně najdete také několik hasicích přístrojů. Ty jsou umístěny u vchodů a východů. Nad nimi jsou k dispozici požární směrnice, které byste měli mít nastudované — ujasníte si, na jaké druhy požárů použít jaké hasicí přístroje.

Abyste se mohli stát plnohodnotnými členy PrusaLabu a používat naši mechadílnu, nejdříve musíte projít bezpečnostním školením. Pamatujte, že neznalost neomlouvá — školení si můžete vždycky zopakovat, nebo se na cokoliv zeptat mistra provozu, který je vždy přitomen.

[one_half][/one_half]

[one_half_last][/one_half_last]

Tento článek neslouží jako náhrada školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci! Jde pouze o krátké shrnutí a připomínku.

Na závěr sdílíme ještě několik bodů o tom, co v dílně opravdu nedělat:

  • Při práci si počínejte tak, abyste neohrožovali zdraví své, ani zdraví ostatních.
  • Upozorněte své okolí na každou zjištěnou závadu, která by mohla způsobit úraz či jinou škodu.
  • Pití alkoholických nápojů a užívání omamných látek na pracovišti je stejně jako vstup do provozu pod vlivem těchto látek zakázán.
  • Udržujte pořádek na pracovišti.
  • A když něco nevíte, zeptejte se!

Příští díl už se bude věnovat něčemu praktičtějšímu — představíme vám svět šroubů!