Haptické modely

Předlohy modelů: Markéta Vítková

3D modelování: Tomáš Babka

3D tisk: Michal Trnečka, Jiří Tyl


Ve spolupráci s autorkou dětských knih Markétou Vítkovou a Nadací Vodafone v PrusaLabu vznikly k nově vydané knize „Kamil — malíř snů“ doprovodné haptické modely, které jsou určené především nevidomým a zrakově postiženým.

Modely byly vytvořeny za zpětné vazby průvodců z Neviditelné výstavy — k dispozici jsou zdarma na stránce PrusaPrinters.org v záložce Vzdělání / Haptické modely. V budoucnu se těšíme na další společné projekty!

 

Back to Top